Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

“Το Δώρο της Βροχής”: Παιδαγωγικό υλικό για την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη

  Το “Δώρο της Βροχής”  απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου. Έχει ως κύριο στόχο να αποτελέσει ένα ευέλικτο εργαλείο των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
  Στηρίζεται σε μαθητοκεντρικές και βιωματικές προσεγγίσεις εμπλέκοντας τους μαθητές σε δραστηριότητες κατά τις οποίες ανακαλύπτουν, διερωτώνται, προβληματίζονται, ενημερώνονται μαζί και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους στην εργασία σε ομάδες.
  Το περιεχόμενο του υλικού αναπτύχθηκε διαθεματικά εμπλέκοντας τα συναφή επιστημονικά πεδία, όπως: Οικολογία, Γεωγραφία, Μετεωρολογία, Ιστορία, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Λαογραφία, Οικιακή Οικονομία. Περιλαμβάνει 10 θεματικές ενότητες που απευθύνονται στους μαθητές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους με την κατάλληλη υποστήριξη και διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού.
  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό χρησιμοποιώντας το σύνολο του ή τμήματά του σε σχετικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, στην ευέλικτη ζώνη, σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε project.
http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/total_rainwater_book.pdf
(Πατήστε στην εικόνα για να μεταβείτε στο εκπαιδευτικό υλικό)
Πηγή: 5ο Δ/Σ Χολοργού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου