Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Ο Συνήγορος του Πολίτη.

  Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή και ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού.
  Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. 
  Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα.
  Στην ανεξάρτητη αυτή Αρχή λειτουργούν έξι τμήματα που συντονίζονται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους. 
Ας τους γνωρίσουμε, κάνοντας κλικ στις παρακάτω εικόνες.
Ο Συνήγορος για την ίση μεταχείριση

Ο Συνήγορος για το Δημότη

Ο Συνήγορος για τον Ομογενή, τον Πρόσφυγα και τον Μετανάστη

Ο Συνήγορος για το Παιδί

Ο Συνήγορος για το Περιβάλλον

Ο Συνήγορος για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου