Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

http://cnode4.slideboom.com/presentations/490946/presentation.swf?slideboom_skin=1
(Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην παρουσίαση)
Πηγή: Γιώργος Γιώτης
http://40o-e1.weebly.com/uploads/1/1/0/3/11033394/slide.swf
(Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
Πηγή: Κώστας Τζώρτζης
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/foodchains.html
(Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
Πηγή: sciencekids
Πηγή: Το υλικό αντλήθηκε από το ιστολόγιο του συναδέλφου Χρήστου Χαρμπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου