Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Life Skills - Διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες

  Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων αρχίσαμε στην Ευέλικτη Ζώνη να ασχολούμαστε με το εγκεκριμένο πρόγραμμα "Life Skills - Διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες" του Βρετανικού Συμβουλίου!
Τι είναι οι δεξιότητες ζωής;
  Οι δεξιότητες ζωής είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας.
  Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η επικοινωνία, η συνεργασία, η ιδιότητα του πολίτη και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για υγιείς κοινωνίες και για δυναμικούς ανθρώπους.
Γιατί διδάσκουμε τις δεξιότητες ζωής;
  Τα δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν ανάγκη από ενεργούς, ενημερωμένους και υπεύθυνους πολίτες, αλλά εξαρτώνται και από πολίτες που:
γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη,
ενημερώνονται για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι,
ενδιαφέρονται για την ευημερία των άλλων,
εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους,
είναι ικανοί να ασκούν επιρροή,
είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας,
δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες.
  Οι ικανότητες αυτές δεν αναπτύσσονται από μόνες τους, αλλά πρέπει να μαθαίνονται. Ενώ ορισμένες δεξιότητες ζωής μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εμπειρίας στο σπίτι ή στο εργασιακό περιβάλλον, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να εφοδιαστούν οι πολίτες με όλα όσα είναι απαραίτητα για τον ενεργό ρόλο που καλούνται να παίξουν κοινωνία του σήμερα. Για να ασχοληθούν πραγματικά οι πολίτες με τα κοινά απαιτείται μια πιο διεξοδική προσέγγιση στην αγωγή του πολίτη.
Πώς ωφελεί τους νέους η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής;
  Τους βοηθά να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις.
  Τους δίνει φωνή στο σχολείο, στις κοινότητες και στην κοινωνία.
  Τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά, καθώς αναπτύσσει την εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την κατανόηση των υποχρεώσεών τους, ενώ τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη ζωή τους ως ενήλικες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
εργαστήρια 6 διδακτικών ωρών για μαθητές 10 έως 16 ετών,
ενημερωτικό εργαστήριο εκπαιδευτικών για την εξοικείωσή τους με το πρόγραμμα και τη μεθοδολογία,
στήριξη του εκπαιδευτικού για περαιτέρω δράσεις και συνέχεια του προγράμματος,
τελική εκδήλωση στην Αθήνα τον Μάιο του 2015 (η συμμετοχή είναι προαιρετική).
  Τα εργαστήρια διεξάγονται στα ελληνικά και υλοποιούνται είτε από εκπαιδευτή του προγράμματος είτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
 Πηγή: britishcouncil

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου