Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Τα Κόκκινα Βιβλία των απειλούμενων ειδών φυτών ή ζώων.

    Είναι αδύνατο να προστατέψεις κάτι αποτελεσματικά αν δεν το γνωρίζεις πρώτα. Αν δεν γνωρίζεις αναλυτικά σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ζώα και τα φυτά και σε τι ποσοστό απειλούνται, πώς θα μπορέσεις να επιλέξεις τις κατάλληλες δράσεις διατήρησής τους και να οριοθετήσεις τις προτεραιότητες σου; 
   Οι Κόκκινοι Κατάλογοι ή τα Κόκκινα Βιβλία των απειλούμενων ειδών φυτών ή ζώων δίνουν απάντηση σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα.

  Το πρώτο Κόκκινο Βιβλίο εκδόθηκε το 1964 από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και μέχρι σήμερα συνεχίζει να αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Αναγνωρίζεται άλλωστε ως η πιο αναλυτική και αντικειμενική διεθνής προσπάθεια αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ζώων και φυτών.
Τα 5 κριτήρια αξιολόγησης είναι:
  • Μείωση πληθυσμού (στο παρελθόν, στο παρόν ή και αναμενόμενη στο μέλλον).
  • Περιοχή γεωγραφικής εξάπλωσης, κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις.
  • Μικρό μέγεθος πληθυσμού, κατακερματισμός, συρρίκνωση ή έντονες αυξομειώσεις.
  • Πολύ μικρός πληθυσμός ή πολύ περιορισμένη εξάπλωση.
  • Ποσοτική ανάλυση του κινδύνου εξαφάνισης.
Κατηγορίες ένταξης των ειδών αναλόγως του βαθμού απειλής:
Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR) Υψηλότατος κίνδυνος εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον
Κινδυνεύοντα (EN) Πολύ υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον
Τρωτά (VU) Υψηλός κίνδυνος εξαφάνισης  από το φυσικό τους χώρο στο μεσοπρόθεσμο μέλλον
Σχεδόν απειλούμενα (NT) Ενδέχεται να ενταχθούν σε κατηγορία κινδύνου στο άμεσο μέλλον
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC) Σχετικά κοινά ή ευρέως διαδεδομένα είδη
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD) Είδη για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή ή κατάλληλα δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή. Μπορεί να αποδειχθούν απειλούμενα.
  Διαβάζω το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.
(Για να διαβάσω το βιβλίο κάνω κλικ στην εικόνα και μετά επιλέγω το κεφάλαιο που επιθυμώ.)
Πηγή: WWF Ελλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου