Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις...

  Το όνομα και το επώνυμό σου, ο τόπος γέννησής σου και ο Δήμος που είσαι γραμμένος, σού δίνουν το δικαίωμα να αποκτήσεις την ιθαγένεια μιας χώρας, δηλαδή να γίνεις πολίτης, αυτής της χώρας!
Την ιθαγένεια συνήθως την αποκτούμε με την γέννησή μας!
 Την ιθαγένεια στην Ελλάδα κάποια παιδιά μπορεί να την αποκτήσουν με την υιοθεσία τους.
Υπήκοοι άλλων χωρών μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με την πολιτογράφηση.
Τι συμβαίνει με τα παιδιά των μεταναστών ή των προσφύγων;
  Τα παιδιά των μεταναστών ή των προσφύγων, που συχνά είναι και συμμαθητές μας μπορούν με κάποιες προϋποθέσεις να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
Βασικοί όροι:
  Ο ένας από τους δύο γονείς, όταν γεννηθεί στην Ελλάδα το παιδί, να διαμένει νόμιμα στη χώρα μας 5 χρόνια και να γράψει το παιδί του στο σχολείο.
 Εναλλακτικά ένα παιδί μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια όταν φοιτήσει 9 χρόνια στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή 6 χρόνια στη δευτεροβάθμια. 
  Τέλος οι ενήλικοι που έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, έχουν εισαχθεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους, έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ελληινκή ιθαγένεια.
   Αν τώρα εσάς όλα αυτά σας φαίνονται λογικά, σας πληροφορώ ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια πολλά παιδιά μετά τα 18 αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα με την παραμονή τους στη χώρα μας.  
  Μάλιστα είχε ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γι' αυτό το θέμα.
 Πηγή: Η ανάρτηση έγινε με πληροφορίες από την εφημερίδα Καθημερινή 
και το φιλικό εκπαιδευτικό ιστολόγιο ΠΟΔήΛΑΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου