Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Το μικρό βιβλίο των κλασμάτων

  "Το μικρό βιβλίο των κλασμάτων" είναι ένα χρήσιμο βιβλιαράκι με θεωρία και παραδείγματα για την ενότητα των κλασμάτων, στην οποία μπήκαμε σήμερα! Αύριο θα το φωτοτυπήσουμε στο σχολείο, θα το ενώσουμε και θα το έχετε πάντα μαζί σας για βοήθημα! 
  Η εξαιρετική δουλειά είναι της συναδέλφου Γαλήνης Γκαλά από το εκπαιδευτικό ιστολόγιο "Ιδέες για δασκάλους".
https://doc-0g-c8-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/3nkig0m1cligtggopnpm4b4phh2i0qmk/8vk553tgcgp5089a5s3kdc4g0k73mmsi/1417554525000/drive/17528596176683017801/ACFrOgBT1hidFW9_z9QVua46M1nP5qH4Knp4NsmOY35nfq7o9iTts2-dfM52NnhaOg-EsZOQ0rokexRnB4szMMj6u6ppVlgcyoKlxpyLbQ-WaYmgAjdsJgr2euLPecE=?print=true&nonce=sk7om6hp1i2u2&user=17528596176683017801&hash=ofdtaa6llr022to42j1efsm4lkpjq78n

1 σχόλιο: