Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10631/extras/gstd16_esoteriko-earth/index.htm
(Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10631/extras/gstd16_w_map_plakes/index.html
(Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10631/extras/gstd16_tectonic-plates/index.html
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στο βίντεο)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10631/extras/gstd16_volcanoes/index.htm
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10631/extras/gstd16_earthq/index.htm
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
 Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο
 Πώς γίνονται οι σεισμοί;
http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/world/04/earthquake/swf/earthquake_guide_466.swf
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

Αποτελέσματα σεισμών
http://www.iknowthat.com/ScienceIllustrations/earthquake/earthquake_movie.swf
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

Διάβρωση
  Πολλές φορές ο άνεμος, το νερό και οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας (εξωγενείς δυνάμεις) προκαλούν θρυμματισμό των πετρωμάτων της επιφάνειας της Γης. Τότε λέμε ότι γίνεται αποσάθρωση.
 
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
  Στη συνέχεια το νερό και ο αέρας παρασύρουν τα υλικά της αποσάθρωσης προκαλώντας μείωση του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό λέγεται διάβρωση
Διάβρωση από το νερό 
 
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
 Διάβρωση από τον αέρα
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
  Τα υλικά της διάβρωσης μεταφέρονται πάλι από το νερό και τον αέρα και εναποτίθενται σε άλλες περιοχές αλλάζοντας τη μορφή της επιφάνειας της Γης. Η διαδικασία αυτή λέγεται εναπόθεση.
Ώρα για παιχνίδι
http://www.kineticcity.com/mindgames/warper/
(Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

http://discoverykids.com/games/volcano-explorer/
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου