Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

"Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, άνθρωπος και φύση"

   Το οδοιπορικό με τη χαραγμένη πράσινη πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της περιήγησης - βόλτας στις όχθες της Έρκυνας. 
  Απευθύνεται σε κάθε παιδί ξεχωριστά και είναι σχεδιασμένο για να επεμβαίνουν τα ίδια μια και το έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το παρατηρούν, το συμπληρώνουν και στο τέλος το παίρνουν μαζί τους ως αναμνηστικό.
Προτεινόμενες δράσεις σχετικά με το φύλλο εργασίας:
  Επεξήγηση και προσέγγιση των εννοιών του τίτλου και του υπότιτλου. Για παράδειγμα, τι μπορεί να σημαίνει «Πράσινες» «Πολιτιστικές» «Διαδρομές», γιατί επιλέξαμε την Έρκυνα, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του νερού και του χρόνου, της φύσης και του ανθρώπου.
  Προχωρώντας στη διαδρομή, σταδιακά εντοπίζουν στον χάρτη τα σημεία των στάσεων και τα μνημεία - προσανατολίζονται. Ταυτίζουν το χώρο, που κάθε φορά βρίσκονται με τα  βελάκια και τις υπάρχουσες φωτογραφίες. Γράφουν την ονομασία των στάσεων. Χρωματίζουν τη ροή του ποταμού και τα ακριβή σημεία των στάσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται με τα μνημεία στον χάρτη. Εντοπίζουν, μετρούν και σημειώνουν τα γεφυράκια στον χάρτη. Αφουγκράζονται όλους τους ήχους όπως του νερού, των πουλιών, των ανθρώπων κτλ. και τους συζητούν. Δυνατότητα χρήσης της πίσω όψης του φύλλου εργασίας. Ζωγραφίζουν, συζητούν, διατυπώνουν κάτι με θέμα: «Στης Έρκυνας τις όχθες: νερό και χρόνος, φύση και άνθρωπος». 
Πηγή: Ιστολόγιο Σχολικών Συμβούλων Α/Θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας
Εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε
Υλικό από την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την Π. Π. Δ. της Έρκυνας
Υλικό από τις προτεινόμενες σελίδες του πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της WWF για το ποτάμι της Έρκυνας.  εισαγωγήδραστηριότητεςεισαγωγήA & B
(Έδαφος & Φυτά: σελ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,47,50,52,58 Νερό: σελ. 15,16 Δάσος και πουλιά: σελ. 41,56,62,126,127,130)  
Εκπαιδευτικό υλικό για το νερό Το μονοπάτι του νερού 1Το μονοπάτι του νερού 2 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου