Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Οι αντωνυμίες.
Πηγή: Εκπαιδευτική τηλεόραση
Πηγή: Δάσκαλος Κ.

Τα είδη των αντωνυμιών (8):

Προσωπικές: δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου
(εγώ, εσύ, αυτός)

Κτητικές: δείχνουν τον κτήτορα, σε ποιον δηλαδή ανήκει κάτι
(μου, σου, του, της)

Αυτοπαθείς: δείχνουν πως το πρόσωπο που ενεργεί δέχεται το ίδιο την ενέργεια(τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, τον εαυτό του)

Οριστικές: ξεχωρίζουν κάτι από άλλα του ίδιου είδους
(ίδιος, ίδια,ίδιο)

Δεικτικές: δείχνουν κάτι
(τούτος, τούτη, τούτο, εκείνος, εκείνη, εκείνο κλπ)

Αναφορικές: αναφέρονται σε λέξεις που προηγούνται ή παραλείπονται  (που, ό,τι, ο οποίος , η οποία, το οποίο κλπ)

Ερωτηματικές: ρωτάμε (τι, ποιος, ποια, ποιο κλπ)

Αόριστες: όταν δεν ξέρουμε κάτι ή κάποιον
(κάποιος, κάποια, κάποιο, ένας, μια, ένα, κάθε, κάτι, τίποτε, κλπ)
Πηγή: ΣΤίγμα2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου