Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων.

(Για να μεταβείς στην εφαρμογή, πάτησε στην εικόνα)

 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

 
 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

Πώς γίνονται οι σεισμοί;
 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

Αποτελέσματα σεισμών
(Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

Πώς δημιουργούνται τα ηφαίστεια;
(Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

Διάβρωση
  Πολλές φορές ο άνεμος, το νερό και οι μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας (εξωγενείς δυνάμεις) προκαλούν θρυμματισμό των πετρωμάτων της επιφάνειας της Γης. Τότε λέμε ότι γίνεται αποσάθρωση.

 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

  Στη συνέχεια το νερό και ο αέρας παρασύρουν τα υλικά της αποσάθρωσης προκαλώντας μείωση του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό λέγεται διάβρωση

Διάβρωση από το νερό 
 (Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

 Διάβρωση από τον αέρα
(Για να μεταβείς στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)

  Τα υλικά της διάβρωσης μεταφέρονται πάλι από το νερό και τον αέρα και εναποτίθενται σε άλλες περιοχές αλλάζοντας τη μορφή της επιφάνειας της Γης. Η διαδικασία αυτή λέγεται εναπόθεση.

4 σχόλια: