Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Είδη μαγνητών.

  Οι μαγνήτες μπορεί να έχουν το σχήμα της ράβδου, οπότε λέγονται ραβδόμορφοι, ή το σχήμα πετάλου, οπότε λέγονται πεταλοειδείς ή να έχουν κάποιο άλλο σχήμα.
  Τα άκρα του μαγνήτη ονομάζονται πόλοι και διακρίνονται σε βόρειο και νότιο μαγνητικό πόλο.
  Το εντυπωσιακό είναι ότι στους μαγνήτες δε μπορούμε να διαχωρίσουμε τους δυο πόλους. Όσα κομμάτια κι αν κόψουμε το μαγνήτη πάντα σε κάθε κομμάτι θα υπάρχει ένας βόρειος και ένας νότιος πόλος.
  Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στους πόλους απ' ότι στο υπόλοιπο μέρος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου