Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Η χλωρίδα και η πανίδα - Η βλάστηση της Ευρώπης

Πηγή: tsymeon
Η βλάστηση της Ευρώπης
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-jTWUmue4xPU%2FVOD3QVAEX1I%2FAAAAAAAAHBQ%2FlinxaQ2_QV8%2Fs1600%2F28%25CE%25B2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
Πολυχάρτης της Ευρώπης
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10646/extras/maps/map_europe_3/map_europe3.html
  (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
 Ενδημικά φυτά της χώρας μας
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10646/extras/gstd28_endhmika-fyta/index.html
 (Πάτησε στην εικόνα για να μεταβείς στην εφαρμογή)
Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου