Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Μετ΄ εμποδίων η μισθολογική εξέλιξη...

  Kλοπή της προϋπηρεσίας τους, που καθυστερεί τη μισθολογική τους εξέλιξη, χαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί τις νέες ρυθμίσεις για τη μισθολογική κατάταξη και τις προαγωγές δασκάλων και καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν τη ρύθμιση απαράδεκτη και ζητούν να μην προχωρήσει η «κλοπή» της προϋπηρεσίας τους, που καθυστερεί τη μισθολογική τους εξέλιξη, συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο τον μισθό πείνας που λαμβάνουν.
   Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4024/2011, οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς λαμβάνουν τον βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο έχει ενταχτεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο Μ.Κ.
   Συνεπώς το επόμενο Μ.Κ. σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την 1-11-2011, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του συστήματος μισθολογικής εξέλιξης.
  Όπως επισημαίνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) ένας εκπαιδευτικός με 26 έτη υπηρεσίας, 11 μήνες και 29 ημέρες την 1-11-2011 θα καταταγεί στον Β΄ Βαθμό και στο 1ο Μ.Κ. του βαθμού αυτού. Για 2 ημέρες χάνει το 2ο Μ.Κ. του βαθμού αυτού, το οποίο θα πάρει μετά πάροδο 3 ετών!! Μετά τη βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στον βαθμό κατάταξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Μέχρι όμως να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το προβλεπόμενο σύστημα αξιολόγησης του νέου νόμου, οι κρίσεις για προαγωγή στον επόμενο βαθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό κατάταξης, καθώς και οι μονιμοποιήσεις των δόκιμων υπαλλήλων θα γίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες από τον νέο νόμο ποσοστώσεις.
   Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν διευκρινίζει ούτε πότε θα γίνουν αυτές οι βαθμολογικές προαγωγές μετά την κατάταξη ούτε πώς θα γίνουν ούτε πώς θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ποσοστώσεις με το ισχύον μέχρι τώρα σύστημα βαθμολογικών προαγωγών που συνέδεε τον βαθμό με τα έτη υπηρεσίας.
8 «OXI» AΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ 
Μειώσεις αποδοχών πάνω από 40% 
  Όπως υπογραμμίζουν και οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ (καθηγητές), οι επιπτώσεις από αυτόν το νόμο είναι καταλυτικές: 
1. Νέο μισθολόγιο με ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών, που ξεπερνούν ακόμα και το 40%, φτάνοντας πολύ κάτω από τα όρια φτώχειας. Με ετήσιο καθαρό εισόδημα που ξεκινά μόλις από τις 8.500 € και μείωση από 20-40%, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, από τις ήδη χαμηλές αμοιβές των εκπαιδευτικών. Καταργήθηκαν τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιμασίας) που δεν χαρίστηκαν από τις κυβερνήσεις, αλλά η χορήγησή τους ήταν αποτέλεσμα των τριών δίμηνων απεργιών των εκπαιδευτικών το 1988, το 1997 και το 2006. 
2. Βαθμολόγιο που συνδέει ξανά μετά από πολλά χρόνια τον μισθό με τον βαθμό και την εκπλήρωση των «στόχων» κάθε υπηρεσίας και μια σκληρή αξιολόγηση-χειραγώγηση. Ακόμα όμως και αν περάσει κάποιος αυτούς τους σκοπέλους, θα συναντήσει τον φραγμό των ποσοστών από τον έναν βαθμό στον άλλο. Για παράδειγμα, από τον Β' στον Α' βαθμό προχωρεί μόνο το 30% αυτών που συμπληρώνουν τα προσόντα του νόμου! 
3. Πώς είναι δυνατόν να ζήσει ένας νέος εκπαιδευτικός με 640 € και μάλιστα με την τιμωρητική διάταξη για την τριετή υποχρεωτική παραμονή στον πρώτο διορισμό; Απαιτείται η άμεση κατάργηση αυτής της διάταξης και γι' αυτόν το λόγο.
  Η βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτή των άλλων δημόσιων υπαλλήλων. Σε όλες τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις οι εκπαιδευτικοί είχαν διαφορετικό βαθμολόγιο που καταργήθηκε με τον νέο νόμο. Δεν είναι αποδεκτή, αλλά θα αποδειχτεί και μη λειτουργική, η βαθμολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών. Το σύστημα προαγωγής από βαθμό σε βαθμό και από κλιμάκιο σε κλιμάκιο, που συνοδεύεται με αξιολόγηση και μετρήσιμους στόχους, είναι αδύνατο να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
4. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι στην κατάταξη των εκπαιδευτικών σε βαθμούς και κλιμάκια μηδενίζεται η επιπλέον προϋπηρεσία. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί με καμιά λογική και αντιστρατεύεται τη συνταγματική αρχή της ισότητας. 
5. Θεωρούμε πως δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η προϋπηρεσία τους στο δημόσιο σχολείο και να κατατάσσονται στο εισαγωγικό κλιμάκιο και βαθμό. 
6. Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο να μην κατατάσσονται οι ΠΕ εκπαιδευτικοί με 5 ή 6 έτη σπουδών σε ανώτερο κλιμάκιο όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 
7. Το Επίδομα Ειδικής Αγωγής περιλαμβάνεται πλέον στα «επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας». Ομως για να εξακολουθήσει να χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που υπηρετούν στις δομές της ειδικής αγωγής, είναι απαραίτητο να καθοριστούν με ΥΑ οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής του. 
8. το επίδομα παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών, στη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών ερμηνεύει τον νόμο διαφορετικά από τα ισχύοντα και χορηγεί το επίδομα μόνο σε όσους εργάζονται σε προβληματικές περιοχές τύπου Α' και όχι σε αυτούς που εργάζονται στις προβληματικές περιοχές τύπου Β'.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου