Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Κατηγορίες φυτών

Ποια από αυτά τα φυτά υπάρχουν στον τόπο που ζούμε;
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14004/extras/mtpc_d04_cat_fyta_show/index.html
Χωρίζουμε τα φυτά σε κατηγορίες, 
ανάλογα με το τι τρώμε από αυτά.
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14004/extras/mtpc_d04_fyta-ti-trome/index.html
Quiz - Ποιο μέρος του φυτού τρώμε;
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14004/extras/mtpc_d04_fyta_cat2/index.html
Κατηγορίες φυτών
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14004/extras/mtpc_d04_cat_fyta_all/index.html
Κρυπτόλεξο
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3459,14004/extras/mtpc_d04_fyta_wordsearch/index.html
Πηγή: Ψηφιακό Σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου